Montage-, installations-, und wartungsfreundlich
Reinigung mit Hochdruckreiniger

Łatwy w montażu, instalacji i utrzymaniu

Filtr wody deszczowej Purain ma standardowe przyłącze DN, które ułatwia instalacje do zbiornika. Filtr ten zapewnia niezmiernie niskie koszty utrzymania w porównaniu do innych samoczynnie czyszczących się filtrów wody deszczowej ze względu na zastosowanie zjawiska skoku hydraulicznego oraz specjalnie zaprojektowanego sita. 


Sito PR100 należy sprawdzać dwa razy w roku aby upewnić się czy nie jest zablokowane. Brud oraz liście mogą się zbierać i nie muszą być usuwane, ponieważ usuną się same podczas kolejnego dużego opadu deszczu. Gdy woda się zbiera w zasobniku, sito można oczyścić manualnie przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Robi się to w prosty sposób przez klape wejściową do zbiornika. Gdy zajdzie konieczność jest możliwość wyjęcia sita.

 

Zawór zwrotny w filtrze PR100 powinien być sprawdzany dwa razy w ciągu roku  w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń, o ile takie występują.

 

Bei den PURAIN-HD- Filtern kann das Filtersieb von oben mit einem gelenkigen Ausheber entnommen werden, falls z.B. kein Hochdruckreiniger vorhanden ist. Die ausführliche Montage- und Bedienungsanleitung für die PURAIN-HD Filter finden Sie im Downloadbereich.

Rückspüldüse

Dysza czyszcząca

Zalecamy zastosowanie dyszy do płukania PR-100-RSDS dla filtrów zainstalowanych w trudno dostępnych miejscach.
Dysza jest montowana przed sitem, połączona z instalacją wodną poprzez węża ogrodowego z szybkozłączką. W ten sposób manualne czyszczenie jest zautomatyzowane.

Akcesoria

Montagehinweise

Instrukcja instalacji zbiornika

  • Filtr musi być zainstalowany ze spadkiem od 2 do 5 %.
  • Conajmniej 100 cm rury powinno być zamontowane od strony napływowej filtra – pomoże to w wycentrowaniu sita filtra dlałatwej inspekcji.
  • Dla prawidłowego przelewu z WSP-100, filtr musi być zainstalowany bez nachylenia bocznego (boki filtra muszą być wypoziomowane).
  • Oddzielny zbiornik przelewowy nie musi być instalowany.
  • Dostępność do filtra jest ważna, aby mieć możliwość oczyszczania i konserwacji sita oraz zaworu zwrotnego.
  • Jakakolwiek ściana tłumiąca na dnei zbiornika zabezpieczy warststwę sedymentów przed wzruszeniem
  • Syfon musi być zainstalowany  po stronie przelewowej, aby zapobiec przedostawaniu się nieprzyjmnych zapachów ze ścieków.

 

Instrukcja bezpieczeństwa

  • Nigdy nie należy wchodzić do zbiornika bez nadzoru lub bez podjęcia odpowiednich kroków zapewniających bezpieczeństwo. Nigdy nie schylaj się do zbiornika. Zawsze zamykaj klapę zbiornika. Nie dopuszczaj dzieci do zbiornika!

 

 

Nach oben

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» mehr

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» mehr

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» mehr

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» mehr
 

Information

Tel. +43 (0)7764 20600 0

E-Mail: info@at.intewa.net

SitemapAGBImpressum

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA Österreich