Reinigung und Wartung – spülbarer Boden

Czyszczenie i konserwacja – ściany możliwe do umycia

W najbardziej typowych rowach infiltracyjnych tylko rury nawadniające można czyścić w przyszłości. Jednak drobne cząstki brudu mogą wejść przez szczeliny rur nawadniających a następnie stopniowo mogą osiąść na dnie i na ścianach rowów infiltracyjnych. Z czasem tracą swoją efektywność i muszą zostać wykopane, gdy utracą swoją zdolność infiltracji. Przemyślana konstrukcja systemu Drainmax zapewnia możliwość oczyszczenia dna tunelu oraz ścian przy użyciu specjalnych gniazd połączeniowych wykonanych w tunelu. Skuteczna infiltracja jest gwarantowana na dłuższą metę z tunelem Drainmax.

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» mehr

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» mehr

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» mehr

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» mehr
 

Information

Tel. +43 (0)7764 20600 0

E-Mail: info@at.intewa.net

SitemapAGBImpressum

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA Österreich