Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące tuneli Drainmax

Alle anzeigen / Alle verbergen

Antwort auf/zuklappen

Jakie są korzyści płynące z zainstalowania tunelu Drainmax w porównaniu do innych systemów infiltracji?

W porównaniu do innych systemów tunele Drainmax wymagają mniej miejsca poprzez wykorzystanie ich objętości w 100%. Oznacza to niższe koszty instalacji oraz mniejsze wykopy do zrobienia.
Tunel Drainmax zapewnia optymalną cenę/ objętość w porównaniu do innych systemów tłumiących, wykonanych z tworzyw sztucznych, (np. dołów infiltracyjnych) używając mniej materiałów i odpowiednio zmniejszając koszty transportu. Co więcej tunel Drainmax jest jedynym produktem, którego dolną część można wypłukać. To zwiększa jego żywotność.
 

Antwort auf/zuklappen

Jak Tunel Drainmax osiąga tak wysoką wydajność?

W Tunelu Drainmax obciążenie jest odprowadzane do otaczającej gleby za pomocą specjalnej konstrukcji i kształtu tunelu. Jednakże przy porównaniu z innymi plastikowymi tunelami wymagają one wielu dodatkowych komponentów dla uzyskania wymaganej nośności bez ulegania deformacjom.

Antwort auf/zuklappen

Dlaczego możliwość czyszczenia jest potrzebna przy tunelach infiltracyjnych?

Tunele infiltracyjne są strukturami, które muszą być w stanie służyć przez dekady. W zasadzie przed instalacją jakiegokolwiek systemu infiltracji, dopasowywane są systemy filtrów oraz systemy sedymentacyjne. Typ systemu zależy od połączonej powierzchni ( i jej zanieczyszczenia) oraz od wymagań kanalizacyjnych władz. Z dobrym wstępnym oczyszczaniem, system nie wymaga konserwacji. W ciągu paru lat, przez nieodpowiednią pracę oczyszczania, występuje ryzyko dostania się zanieczyszczeń do rowów. Taki brud może skutkować zmniejszeniem wydajności tunelu infiltracyjnego. Czasami taki system musi zostać przebudowany. Z tunelami Drainmax można dokonać analizy ich stanu przy użyciu kamer. Jeśli potrzebne jest czyszczenie, tunele Drainmax są jedynymi, które mają system umożliwiający ich wyczyszczenie. Czyszczenie jest wykonywane poprzez płukanie tunelu pod dużym ciśnieniem strumienia.


Antwort auf/zuklappen

Jak obliczyć niezbędną wielkość tunelu?

Wymiar tunelu zależy od wielu czynników, takich jak statystyki opadów deszczowych i wskaźnika infiltracji oraz w zależności od regionalnych specyfikacji władz. Czynniki te różnią się w zależności od kraju czy też danego regionu. Więcej informacji na temat wymiarów można uzyskać od naszym serwisie projektowym.

DRAINMAX Photo

Nach oben

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» mehr

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» mehr

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» mehr

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» mehr
 

Information

Tel. +43 (0)7764 20600 0

E-Mail: info@at.intewa.net

SitemapAGBImpressum

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA Österreich