Green technologies for modern settlements with sustainable water and energy management in South Africa.

» mehr

Produkty do zbierania wody deszczowej I oczyszczania ścieków oraz do infiltracji wód opadowych

RAINMASTER Eco

Zoptymalizowana jednostka do zbierania wody deszczowej przystosowana dla posiadłości jednorodzinnej.

RAINMASTER Eco

RAINMASTER Favorit

Jednostka wody deszczowej przystosowana dla większych posiadłości jednorodzinnych, domów wielorodzinnych, posiadłości i przemysłu

RAINMASTER Favorit

PURAIN

Filtr wody deszczowej o bardzo dużej wydajności z samoczyszczącym systemem, opatentowany.

PURAIN

AQUALOOP

Zestaw instalacyjny do uzdatniania wody i recyklingu wody szarej. Woda wolna od drobnoustrojów.

AQUALOOP

PLURAFIT

Modułowy zestaw filtrów I komór

PLURAFIT

DRAINMAX

Rozwiązanie dla infiltracji lokalnej lub buforowania wody deszczowej o dużej wydajności

DRAINMAX

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» mehr

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» mehr

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» mehr

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» mehr
 

Information

Tel. +43 (0)7764 20600 0

E-Mail: info@at.intewa.net

SitemapAGBImpressum

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA Österreich