Uzdatnianie wody i wykorzystanie wody szarej

Uzdatnianie wody uzyskało wysoki priorytet na całym świecie. Tym samym, należy skoncentrować się na różnych sposobach wykorzystania wody. W ten sposób można obniżyć zużycie wody o 50%. Liczba źródeł wody może być dostępna na całym świecie, niezależnie od klimatu. W ten sposób, lekko zanieczyszczona woda może być uzdatniona przy użyciu specjalnych układów recyklingu wody, aby ją ponownie wykorzystać jako wodę procesową lub technologiczną. Uzyskana woda jest doskonała pod względem higienicznym i może zostać wykorzystana w licznych aplikacjach.

Woda szara jest zdefiniowana jako wolna od fekaliów, mniej zanieczyszczona woda ściekowa zgodnie z europejską normą 12056-1. Jest gromadzona podczas brania prysznica, kąpieli lub mycia rąk, a także podczas korzystania z urządzeń piorących/czyszczących.

Zasoby wodne

 • Woda szara z domów
 • Woda powierzchniowa
 • Woda gruntowa
 • Odpływ wody z oczyszczalni ścieków
 • Ścieki przemysłowe

Możliwości użycia deszczówki

 • Spłukiwanie toalet
 • Nawadnianie
 • Czyszczenie
 • Pranie
 • Chłodzenie
 • astosowanie przemysłowe

Korzyści dla użytkownika

 • Oszczędności na rosnących kosztach wody pitnej oraz ściekowej
 • Regularne żniwa
 • Użycie na całym świecie niezależnie od warunków klimatycznych
 • Wymaga mniejszą pojemność do magazynowania
 • Niezależność od dostawcy wody

Korzyści dla gminy

 • Zmniejszenie wydatków na środki ochrony przeciwpowodziowej
 • Zapobieganie powodziom
 • Obniżenie kosztów budowy, renowacji kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków
 • Oszczędność - potencjał w rozwoju nowych osiedli
 • Poprawa lokalnej wody gruntowej, a tym samym poprawa w zaopatrywaniu w wodę pitną Einsatzbereiche des INTEWA Systeme

Zastosowanie Systemu INTEWA

 • Jednorodzinne domy
 • Projekty publiczne
 • Hotele
 • Pola biwakowe
 • Posiadłości przedsiębiorców
 • Obiekty przemysłowe

Nach oben

Frau unter der Dusche

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» mehr

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» mehr

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» mehr

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» mehr
 

Information

Tel. +43 (0)7764 20600 0

E-Mail: info@at.intewa.net

SitemapAGBImpressum

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA Österreich