Miejscowa infiltracja wody odpływowej

  • Oczyszczanie odpływu wody np. w oczyszczalni ścieków
  • Lokalna infiltracja wody w zależności od raportu technicznego DIN 12566-2 CEN/TR i DIN 4261
Dezentrale Versickerung von behandeltem Abwasser
1: DRAINMAX Tunnel 5: Oberboden
2: seitliche und obere Tunnelverfüllung 6: Kleinkläranlage
3: Geotextil 7: Abwasserzulauf
4: Tunnelüberdeckung 8: Grundwasserabstand

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» mehr

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» mehr

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» mehr

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» mehr
 

Information

Tel. +43 (0)7764 20600 0

E-Mail: info@at.intewa.net

SitemapAGBImpressum

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA Österreich