Plaatsing-, installatie- en onderhoudsvriendelijk

Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk

De plaatsing van de DRAINMAX infiltratietunnel is eenvoudig. Door zijn geringe gewicht van 32 kg bij een opslagvolume van 1,6 m³ kan een tunnel door 2 personen gedragen worden.

[Translate to Nederlands:] Baugrube und Planum

Bouwput en planning

 • Er moet een horizontale, vlakke en draagkrachtige ondergrond gecreëerd worden. (Wanneer het doeleinde infiltratie is, moet de doorlaatbaarheid van de verdichtte ondergrond overeenstemmen met de specificaties in het bouwplan.)
 • Er moet een laag van geotextiel gelegd worden tussen de bodem en de bouwput.
 • Het geotextiel moet onder de tunnels gelegd worden.
 • Verlegen der Tunnelelemente und Erstellung der Rohranschlüsse

Plaatsen van de tunnels en het maken van buisverbindingen

Voordat de tunnels geplaatst worden, moeten de instroom- en controlepunten aangebracht worden op de juiste plaats en hoogte. Daarnaast moeten de instroompunten versterkt worden voor geotextiel.

 • Het plaatsen van de tunnels in rijen op de voorbereide bodem.
 • De eerste tunnel wordt geplaatst met de instroomopening richting de buis. De tunnels worden op elkaar aangesloten door middel van een overlappingssysteem. Een eindkap sluit de tunnelrij af. Daarnaast kan de volgende rij geplaatst worden parallel aan de eerste rij op een gespecificeerde afstand daarvan.
 • De tunnels worden afgedicht met geotextiel.
 • Rondom de tunnels wordt aarde op het geotextiel gelegd om ervoor te zorgen dat deze op zijn plaats blijft.
 • Seitliches Verfüllen der Tunnelelemente

Aanvullen van de tunnels vanaf de zijkanten

Beide zijkanten en de bovenkant van de tunnels worden gelijkmatig aangevuld met geschikt vulmateriaal.

 • Het gelijkmatig verdichten van de tunnels begint met lichte machines. Wanneer de hoogte van het vulmateriaal toeneemt, kunnen zwaardere machines gebruikt worden.
Überdeckung der Tunnelelemente

Afdekking van de tunnels

Het draagvermogen van het oppervlak voor het verkeer wordt tot stand gebracht door middel van het afdekken van de tunnels.

 • Het vulmateriaal met gemengde zeeflijn wordt in lagen over de tunnels verdeeld totdat het gespecificeerde draagvermogen is bereikt.

 • Gebruik 16/32 mm grind om tot 10 cm boven de tunnel aan te vullen en dek het af met geotextiel. Het geotextiel wordt vooraf aan alle zijden naar binnen gevouwen (er moet een overlapping zijn van minstens 50 cm). Daarna wordt de grond met niet-bindend, verdichtend bodemmateriaal verder aangevuld en verdicht tot het noodzakelijk draagvermogen van 45 kN/m² bereikt is.
Oberbau für befestigte Verkehrsflächen

Oppervlak voor het verkeer

Tot slot wordt het oppervlak voor het verkeer aangelegd volgens de voorschriften.

Techniek in een oogopslag

Techniek in een oogopslag

Alle belangrijke technische gegevens, aansluitmaten, gewicht, afmetingen en materiaal vindt u in de INTEWA winkel.

» mehr

Nach oben

De mogelijkheid om drinkwater te besparen heeft het afgelopen jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt.

» mehr

Een regenwaterfilter dat zichtzelf ontvet door middel van het wisselsprongprincipe.

» mehr

Het Drainmax infiltratiesysteem: Het enige infiltratieafvoersysteem in kunststof met een spoelbare bodem.

» mehr

Het geoptimaliseerde waterpompstation voor het gebruik van regen- en grijswater is nuttig voor elke bouw.

» mehr
 

Information

Tel. +43 (0)7764 20600 0

E-Mail: info@at.intewa.net

SitemapAGBImpressum

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA Österreich