Die häufigsten Fragen und Antworten

Alle anzeigen / Alle verbergen

Antwort auf/zuklappen

Koje su proednosti RAINMASTER Favorit Sistema u odnosu na potopne pumpe?

RAINMASTER Favorit posjedije DVGW certificate za "zračni čep". Na ovaj način je omogućena normalna primjena ovog sistema sa vodom iz gradske mreže, oborinske ili sive vode. U drugim slučajevima uporabom potopnih pumpi se ne postiže princip zračnog čepa te se ne postiže dovoljan stupanj zaštite.

Antwort auf/zuklappen

Zašto trebamo kontroler brzine?

INTEWA može ponuditi sistem sa ili bez kontrolera brzine. SC povećava cijenu sistema ali nudi brojne prednosti. Obično se traži znatno manji dotok vode nego što se postiže sa običnim pumpama, sa SC se može postići finije rad pumpe. RM SC može uštedjeti i do 40% električne energije te produžiti radni vijek RAINMASTER F jedinice.

Antwort auf/zuklappen

Da li je potrebno instalirati ekspanzionu posudu na tlačnu liniju te koliko velika treba biti?

Općino preporučujemo malu ekspanzionu posudu cca. 5l. Ona sprječava pad tlaka te produžava životni vijek opreme.

Antwort auf/zuklappen

Šta možemo napraviti ukoliko je dužina usisnog crijeva veća od 15m te visina usisa veća od 2m?

U tom slučaju preporučujemo da se zajedno sa RM F sistemom isporuči i dobavna pumpa. Voda se iz glavnog opskrbnog spremnika potopnom pumpom prepumpava u prihvatni spremnik iz kojeg se dalje usisava sa standardnom RM F jedinicom i prepumpava prema potrošačima.

Antwort auf/zuklappen

Kann der RAINMASTER Favorit auch als Systemtrenner verwendet werden?

DA! RAINMASTER Favorit omogućuje stvaranje "zračnog čepa" odobrenog prema EN1717 normi.

Antwort auf/zuklappen

Da li je RAINMASTER Favorit SC multifazna pumpa puno skuplja u odnosu na konvencionalne sisteme?

Ne, RAINMASTER Favorit SC mulfifazna pumpa je obično jeftinija nego standardni sistemi sa multifaznom pompom. To se postiže organizirinaom i optimiziranom proizvodnjom. Samo RAINMASTER Favorit SC omogućuje stvarnu i najveću moguću pozdanost u komercijalnim I industrijskim aplikacijama.

RAINMASTER Favorit WCs

Nach oben

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» mehr

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» mehr

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» mehr

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» mehr
 

Information

Tel. +43 (0)7764 20600 0

E-Mail: info@at.intewa.net

SitemapAGBImpressum

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA Österreich