NAjčešća pitanja I odgovori za PURAIN filter

Alle anzeigen / Alle verbergen

Antwort auf/zuklappen

Gdje mogu instalirati PURAIN filtar kišnice?

INTEWA filtar hidrauličkog skok može lako biti instaliran u većini standardnih spremnika od plastike, betona, unutarnje i vanjske gradnje. Mnogi distributeri isporučuju spremnike sa već ugrađenim filterom. Pri instalaciji PURAIN filtera, uvjerite se da je prisutna razlika u visini između priljeva i odljeva.

Antwort auf/zuklappen

Koliku krovnu površinu mogu filtrirati s filterom PURAIN?

Nudimo PURAIN filter za vodu u pet veličina: DN100, DN150, DN200, DN300, DN400. Područje površine krova između 60 m² i 15.000 m². Izbor prikladnog filtera ovisi o promjeru sabirne cijevi dotoka. Na primjer, ako je DN100 postavljen kao cijev za sakupljanje, treba koristiti PURAIN PR 100.

Antwort auf/zuklappen

Postoji li filter bez razlike visine ulaza izlaza?

Filter PURAIN k radi s najmanjom mogućom razlikom visine. Visina offseat je preduvjet za samo čišćenje filtera kako bi se osigurao ispravan rad. Od 1993. godine, INTEWA je skupila puno iskustva pri testiranju različitih vrsta samo-čistečih filtera - nijedan sa tako visokom efikasnosti. Alternativno, samo filter sa skupljanjem nečistoća se može koristiti umjesto filtera hidrauličkog skoka, no oni se moraju redovito čistiti i ne jamče najbolju kvalitetu filtrirane vode.

Antwort auf/zuklappen

Da li je kišnica filtrirana PURAIN filterom dobra za strojeve za pranje rublja?

Voda filtrirana PURAIN filterom je savršeno pogodna za korištenje u WC-u, perilicama rublja itd. Valja napomenuti da je kvaliteta vode ovisno o skladištenju. Čimbenici, poput temperature spremnika, priljevu, preljevnom skimmeru, veličina spremnika, itd su kritične za optimalnu kvalitetu vode.

Antwort auf/zuklappen

Da li je samo čišćenje = bez održavanja?

PURAIN-filter zahtjeva iznimno nisko održavanje. Prljavština i lišće u komori za sedimentaciju ne moraju biti uklonjeni jer će se isprati sa sljedećim pljuskom. Ako se sito začepi, lako se može čistiti kroz poklopac spremnika s vodom. Alternativno, u rijetkim slučajevima, sito se može ukloniti i očistiti. Ukoliko se filter montira na teško pristupno mjesto, može se očistiti putem instalacije backflushing mlaznice. Koja je dostupna kao PURAIN pribor. Preporučujemo da provjerite vaš filter i sito dva puta godišnje.

Antwort auf/zuklappen

Kakva je učinkovitost u drugim uvjetima kiše?

Ukupna učinkovitost PURAIN filtera je ocijenjena sa 98%. Male i srednje kiša prikupljaju 100%, ali obilne kiše (koji čine samo oko 3% godišnjeg prinosa kiše), koriste se za samo čišćenja funkcijom hidrauličkog skoka. Čak i u područjima koje doživljavaju više jakih kiša učinkovitost PURAIN filtera je više od 95%.

Antwort auf/zuklappen

Kako mogu instalirati nepovratni ventil i prelijevni skimmer s većim PURAIN filterima?

Nepovratni ventil i preljevni skimmer izrađena od kalupa, odvojeno se instaliraju u spremnik uz veće PURAIN filtere PR 150 do PR 400.

PURAIN Photo

Nach oben

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» mehr

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» mehr

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» mehr

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» mehr
 

Information

Tel. +43 (0)7764 20600 0

E-Mail: info@at.intewa.net

SitemapAGBImpressum

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA Österreich